Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Εαρινές Συμφωνίες

Άνοιξη καλοκαίρι φθινόπωρο χειμώνας
... και άνοιξη ξανά των Ομηρικών Επών.
Ο χορός όλων των εποχών
στο κύκλο των ελευθέρων ποιητών.
Αστραία, Μάρτιος 2015, 21