Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Νήες Οδυσσέως

                         
Τα πλοία του Οδυσσέα
                                                   
                                                   Αρμενίζοντας

Β Ιλιάδος
       630
Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,
οἵ ῥ' Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
καὶ Κροκύλει' ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ' οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
οἵ τ' ἤπειρον ἔχον ἠδ' ἀντιπέραι' ἐνέμοντο·
τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
τῷ δ' ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.

Αυτάρ Οδυσσεύς ηγείτο των μεγαθύμων Κεφαλλήνων,
οι οποίοι είχαν την Ιθάκη και το Νήριτον  το σεισόφυλλον
και τα  Κροκύλεια ενέμετο και την Αιγίλιπα την τραχεία
και αυτοί την Ζάκυνθο είχαν και την Σάμη  αμφινέμονταν
και την ήπειρο είχαν και  αντίπερα ενέμοντο.
Σε αυτούς ο Οδυσσεύς ήρχε  αταλάντευτος
(σταθερός) στη σκέψη σαν τον Δία
και συνάμα έποντο (ακολουθούσαν )
 12  δώδεκα ερυθροπάρειες νήες.

Τα πλοία του Οδυσσέα

Αστραία, 11 12  2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν η γνώση δημιουργεί προβλήματα,
η άγνοια αναμφίβολα δεν μπορεί να τα λύσει