Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Εριούνιος Ερμηνεία


 Ερμής Αδελφοί Στεφανίδη
 Το ερμηνεύειν εστί διαλεκτική
Διαλεκτική σημαίνει αλληλεπίδραση, αλληλεπίδραση σημαίνει δράση αντίδραση, 3ος νόμος του Νεύτωνα,  δράση αντίδραση σημαίνει χορός κβαντικών φαινομένων, χορός κβαντικών φαινομένων σημαίνει ένωση, το ζευγάρι της ύλης και την ενέργειας, ένωση σημαίνει κατανόηση μέσω συμβόλων, μετάφραση  στην ύλη  της ενέργειας, ένωση σημαίνει ερμηνεία, ερμηνεία είναι ΟΡΑΣΗ

Η διαλεκτική επι σκέφθηκε πρώτη την Ελληνική διάνοια, ήρθε στην ανθρώπινη νόηση
με την Ελληνική γλώσσα και την σκέψη της γλώσσας με τον Πλάτωνα.Έτσι προφέρεται σε παγκόσμια πρώτη, αυτό που δεν θα ειπωθεί ποτέ παρά μόνο στα Ελληνικά και κατά την Ελληνική εκφορά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Όχι το ουσιαστικό «διαλεκτική» αλλά το επίθετο διαλεκτικός».Το διαλέγεσθαι μας παραπέμπει στον Όμηρο.Και ο λόγος πρωτίστως στον Ηράκλειτο.Η διαλεκτική ανάγεται μέσω ουσιαστικοποιημένου επιθέτου δια λεκτός από το ρηματικό επίθετο λεκτός.Στο δια λέγομαι και μέσω αυτού στο λέγω από όπου απορρέουν ο λόγος και ο διάλογος.Το διαλέγομαι απαντά στον Όμηρο στην αρχαιότερη μαρτυρία της ελληνικής γραμματείας και του Ελληνικού λόγου σε πέντε χωρία της Ιλιάδος
Το πρώτο έχει ως ακολούθως:

 Λ Ιλιάδος 407
Μονάχος ο Οδυσσέας απόμεινε, του κονταριού ο τεχνίτης,
κανείς Αργίτης άλλος· όλοι τους στα πόδια το 'χαν βάλει.
Βαρυγκομώντας τότε μίλησε στην πέρφανη καρδιά του:
«Τι θα γενώ; Κακό είναι, αλίμονο, μεγάλο, φοβισμένος
να φύγω ομπρός τους, μα χειρότερο να σκοτωθώ εδώ πέρα
μονάχος. Οι άλλοι Αργίτες σκόρπισαν από του Δία το χέρι.
Όμως γιατί η καρδιά μου κάθεται και τα αναδεύει ετούτα;
«αλλά τί μοι τα φίλος διελέξατο θυμός;»
Το ξέρω, μοναχά οι λιγόκαρδοι ξεκόβουν από τη μάχη'
μα όποιου το λέει η καρδιά, στον πόλεμο πρεπό 'ναι να κρατήσει
αδείλιαστος μπορεί και σκότωσε, μπορεί και τον σκότωσαν.»

Το διαλέγομαι ως σημαντική πηγή περιέχει όπως είναι επόμενο πολύτιμες πληροφορίες για την έννοια της διαλεκτικής.
Το γεγονός δε της παντελούς απουσίας από την Οδύσσεια θέτει ορισμένο προβλήματα.
Πρόκειται άραγε για εξαντλητική χρήση ή μήπως για ενδεικτική χρήση;
Τα βιβλία όπως σαν άλλοι άνθρωποι έχουν την δική τους μοίρα.

Όποιος αποφασίζει να εισέλθει στον Όμηρο πρέπει να έχει υπ όψη του ότι δεν είναι εύκολη η έξοδος. 
 Λ. Η διαλεκτική απολογία του Έρωτος

Όραση σημαίνει ευθυγράμμιση 
Ομηρική όραση σημαίνει κατανόηση των ενεργειακών  γραμμών στα υλικά πεδία.
Ο Όμηρος ΕΒΛΕΠΕ,απολύτως διαλλακτικός και διαλεκτικός
και η πρώτη ΕΡΜΗΝΕΙΑ της Δημιουργίας του κόσμου ήταν δική του.
Παίρνοντας το ραβδί του Ερμή ανέβηκε στον Όλυμπο των Ποιητών
και ο ΛΟΓΟΣ του έγινε η μουσική του Απόλλωνος του μακροσαϊτευτή
γιατί  ήταν ερωτευμένος με την Ελευθερία
και είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  χωρίς  απολογία.

1 σχόλιο:

Αν η γνώση δημιουργεί προβλήματα,
η άγνοια αναμφίβολα δεν μπορεί να τα λύσει