Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Η Πεμπουσία της Δύναμης

 
 ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
Τα  4 θεμελιώδη  είδη των  δυνάμεων είναι :


Η ισχυρή δύναμη
Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη
Η ασθενής δύναμη
Η βαρυτική δύναμη
Υπάρχει και η 5η δύναμη, ως βασικό θεμελιώδες μέγεθος και είναι η Συνείδηση του Παρατηρητή.


Τι είναι συνείδηση;


Συνείδηση απλά, είναι το ταξίδι του Εαυτού  με κέντρο τον Ήλιο Απόλλωνα και μπορεί να ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ όλες τις ΔΥΝΑΜΕΙΣ του καλού στη φωτεινή του ανθρώπου, πλευρά.

Γιατί;


Διότι, όταν ο παρατηρητής παρατηρεί  σε αυτοσυνείδηση τον εαυτό του και τον κόσμο των  υποκειμένων και αντικειμένων, η αλλαγή είναι συνειδησιακή και κβαντική. Το σύμπαν δονείται σε συντονιστικό κραδασμό, συγχρονιστικό με ορμή.


Η καινούργια φυσική του 21 Αιώνα θα πρέπει να συμπεριλάβει την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,


ως βασικό θεμελιώδες μέγεθος , μετρήσιμο καθ΄όλα,  σε όλο το φάσμα των  θετικών επιστημών ,


για να είναι πλήρης, όμορφη και αποτελεσματική.


Κυρίως ΕΝΩΤΙΚΗ, γιατί μόνο η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ μπορεί να  ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ όλες τις δυνάμεις  σε εύσχημα σχήματα ΟΝΤΩΝ με περιεχόμενο, Φαιά ΟΥΣΙΑ και  ανίκητη ΟΜΟΡΦΙΑ


17 10 2016


Αστραία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν η γνώση δημιουργεί προβλήματα,
η άγνοια αναμφίβολα δεν μπορεί να τα λύσει