Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Η Πέτρα του Δασκάλου


Στον δρόμο για την Δασκαλόπετρα

Πήραμε τον μικρό ανηφορικό μονοπάτι 
Για να φτάσουμε στη Δασκαλόπετρα
 από το μεγάλο δρόμο του λιμανιού τον πολυταξιδεμένο
Πήραμε ένα δισάκι για  στο δρόμο  στον ώμο
 και ένα οδοιπορικό ραβδί
 Πήραμε μερικά φωνήεντα  για την ιαχή
 κι αφήσαμε μερικά σύμφωνα για την κραυγή
Εκεί που συναντιέται το άπειρο του Λόγου
 στο έμπειρο των Αναλογιών
 Γιατί Λόγος χωρίς αναλογίες δεν υπάρχει
 Αναλογίες φωτιάς γης νερού και αέρα
 σε πολυταξιδεμένες  ραψωδίες
 Φτάσαμε στην Πέτρα
όρθια αγέρωχη και στητή
 Βγάζουμε από το δισάκι ένα σφυράκι
 Πώς  λαξεύεις  μία πέτρα
 πώς της  δίνεις μορφή
 Πες μας δάσκαλε  για τη συνταγή
 αυτή την μορφοποιητική
 Και απαντά ο ποιητής
 Πρώτα είναι η μορφή
 και μετά η ζωή
 στους Κύκλους της Συνείδησης
της Τροποποιητικής και της Μετατροπής
Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022

«Η ποίηση πρέπει να είναι το αντίθετο του προφανούς»

Ομηρικές Συζητήσεις 21ου Αιώνος
Οδηγός Ομηρικής Ενδελέχειας
για το χθες το σήμερα και το αύριο
στο χώρο της μυθιστορίας
Μυθιστόρημα υπερρεαλιστικής φαντασίας

Αστραία ©©1 σχόλιο:

  1. ο έτος 1739 ο Richmond Pococke επισκέπτεται τη Δασκαλόπετρα και να πώς την περιγράφει: "Eις το τέρμα της πεδιάδος ταύτης και προς το νότιον άκρον του κόλπου είναι το μέγα εκείνο λείψανο της αρχαιότητος, όπερ καλείται Σχολή του Ομήρου, κείται παρά την παραλίαν, εις τους πρόποδας όρους τινος καλουμένου Αίπους είναι μέρος εξέχοντος βράχου, η επιφάνεια του οποίου είναι λαξευμένη πέριξ, ώστε να σχηματίζη έδραν, ήτις νομίζω ότι είναι πολυγωνική με πλευράς ανίσους... είναι όντως πολύ τεθραυσμένη και παραμορφωμένη, η δε προς την θάλασσαν πλευρά έχει καταπέσει? εντός της έδρας ταύτης υπάρχει κύβος τρεις πόδες υψηλότερος... επί δε της προς την θάλασσαν πλευράς υπάρχει ανάγλυφος μορφή καθημένου και ανά μία μικροτέρα εκατέρωθεν? η εν τω μέσω υποτίθεται ότι παριστά τον Όμηρο, αι δε εκατέρωθεν δύο των Μουσών. Αι κεφαλαί των μορφών λείπουν. Τα αγάλματα των εκατέρωθεν του Ομήρου μορφών είναι τεθραυσμένα μέχρι της οσφύος... πολλοί φρονούν ότι οι στίχοι του Ομήρου εδιδάσκοντο ενταύθα".
    Και ο σοφός της Χίου διδάσκαλος, ο Αδαμάντιος Κοραής, αποφαίνεται: "...ο Όμηρος, αν δεν είναι αναντίρρητος η εις την Χίον γέννησις αυτού, εις αυτήν όμως αναντιρρήτως διέτριψεν το πλειότερον μέρος της ζωής του, απ' αυτήν υιοθετήθη και αυτήν εγνώρισε πατρίδα του ούδ' ήθελεν προτιμήσειν την κατοίκησιν αυτής, αν δεν εύρισκε τους Χίους πλέον πολιτισμένους παρά τους λοιπούς Ίωνας και σοφωτέρους των ποιημάτων τους κριτάς" (Άτακτ. Γ', σελ. 37).
    Ιστορική πλέον αλήθεια είναι, αφού όλοι οι βιογράφοι του "θείου αοιδού" συμφωνούν, καθώς και κάθε μνεία για τον μέγα διδάσκαλον της επικής ποίησης Όμηρο - ότι ο ποιητής διέτριψε στη Χίο και στη Χίο συνέθεσε τα θεία έργα του. Εάν, λοιπόν, γέννηση για τον Όμηρο εννοούμε τη γένεση των Ομηρικών επών σε αυτό τότε η παράδοση αληθεύει.
    https://parea2010.blogspot.com/2015/04/blog-post_31.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αν η γνώση δημιουργεί προβλήματα,
η άγνοια αναμφίβολα δεν μπορεί να τα λύσει